Bất động sản Bắc Bộ, Author at Công ty cổ phần Bất Động Sản Bắc Bộ