Shop Luxury Eurowindow Garden City

  • Tên chính thức: Shop Luxury Eurowindow Garden City
  • Đơn vị phát triển dự án: Eurowindow Holding
  • Đơn vị quản lý vận hành: Euro Home
  • Loại hình phát triển: shophouse
  • Số lượng sản phẩm: 42 căn

TƯ VẤN NGAY