Tecco Garden

  • Chủ đầu tư: Tecco Group

  • Diện tích đất nghiên cứu: Đang cập nhật

  • Diện tích đất xây dựng: Đang cập nhật

  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật

  • Loại hình phát triển: Chung cư

  • Quy mô dự án: Gồm 4 Block, mỗi Block cao 25 tầng

  • Phân khu chức năng: Đang cập nhật

  • Tư vấn thiết kế: Đang cập nhật

  • Quản lý dự án & tư vấn giám sát: Đang cập nhật

TƯ VẤN NGAY