BĐS Bắc Bộ vinh dự được nhận Giấy khen vinh danh DN có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020,2021.

Sáng ngày 15/06/2022, tại Hội nghị tuyên dương Doanh nghiệp, Doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế do Cục thuế Thanh Hóa tổ chức, Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ – Thành viên của Đất Xanh miền Bắc đã vinh dự được trao tặng Giấy khen vinh danh là đơn vị thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2 năm liên tục 2020 và năm 2021.
 
Bất Động Sản Bắc Bộ vinh dự được nhận Giấy khen vinh danh Doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020,2021.
Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ được trao tặng giấy khen vinh danh đơn vị đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế
 
Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân chân chính đã cố gắng vượt qua thử thách, phấn đấu vươn lên đóng góp tích cực vào ngân sách của ngành thuế nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Trong đó, Công ty CP Bất Động Sản Bắc Bộ – thành viên của Đất Xanh Miền Bắc là một trong những đơn vị xuất sắc vinh dự được nhận Giấy khen vinh danh là đơn vị thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2 năm liên tục 2020 và năm 2021.
 
Điều này góp phần làm tăng uy tín của Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ với địa phương, khẳng định hình ảnh thương hiệu Doanh nghiệp đối với đông đảo khách hàng.
 
Luôn là đơn vị đi đầu trong việc chấp hành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Giấy khen của Cục thuế Thanh Hóa đã ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa và Đất nước.
 
Bất Động Sản Bắc Bộ vinh dự được nhận Giấy khen vinh danh Doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020,2021.