Dung Nguyễn Thị Thùy, Author at Công ty cổ phần Bất Động Sản Bắc Bộ