Quảng Hưng Central Point - Công ty cổ phần Bất Động Sản Bắc Bộ

Quảng Hưng Central Point

  • Tên thương mại: Quảng Hưng Central Point
  • Tên pháp lý: Khu dân cư, chợ – siêu thị, bãi đỗ xe phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
  • Địa chỉ: phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Hợp Lực