Tiền Hải Center City Thái Bình

  • Tên thương mại dự án: Dự án Tiền Hải Center City( Trái Diêm 3)
  • Chủ đầu tư dự án: Trung Tâm phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải
  • Đơn vị phân phân phối độc quyền: Đất Xanh Miền Bắc.
  • Vị trí dự án: Khu dân cư Trái Diêm 3, xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.

TƯ VẤN NGAY