Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương

  • Dự án: Trung tâm thương mại kết hợp chợ Đô Lương
  • Vị trí: Thị trấn Đô Lương và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
  • Chủ đầu tư: Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Đô Lương
  • Quy mô: 3.44 ha
  • Quy hoạch: Kiot chợ: 1396, kiot 3 tầng: 142

TƯ VẤN NGAY