Dự án Chợ Kim Sơn Quế Phong

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Hacovina
  • Vị trí dự án: Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An
  • Quy mô: 6000 m2
  • Tổng mức đầu tư: 101,46 tỷ đồng

TƯ VẤN NGAY