Thị trường BĐS Thanh Hóa hấp dẫn giới đầu tư miền Bắc.