Vinh danh các cá nhân và tập thể có thành tích tốt tháng 6, tháng 7, Quý II và 06 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022 đã đi qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức thế nhưng với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV BĐS Bắc Bộ đã đạt được nhiều thành đáng ghi nhận.

Vượt qua nhiều khó khăn của thị trường Bất động sản nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, Bất động sản Bắc Bộ đã chứng tỏ được vị thế hàng đầu trên thị trường Thanh Hóa khi liên tiếp gặt hái được nhiều thành công lớn nhờ sự tâm huyết, chuyên nghiệp, bản lĩnh của Ban lãnh đạo cùng những nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBNV.

Kết thúc 06 tháng đầu năm 2022, Ban lãnh đạo công ty đã long trọng tổ chức sự kiện vinh danh, trao thưởng và chứng chỉ cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt của tháng 6, 7, quý II và 6 tháng đầu năm nhằm ghi nhận những cống hiến, đóng góp, đồng thời động viên tinh thần và tiếp thêm động lực chiến đấu cho CBNV toàn công ty trong 6 tháng cuối năm.

*Hạng mục trao chứng chỉ cho cá nhân xuất sắc vượt chỉ tiêu liêp 

Chứng chỉ đồng tháng 6

Chứng chỉ đồng tháng 6 dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc vượt chỉ tiêu 3 tháng liên tiếp. Xin chúc mừng:
– TN Nguyễn Văn Thức thuộc Sàn Kinh doanh 1
– Anh Mai Văn Hà thuộc Sàn Kinh doanh 1
– Chị Lê Thị Chiều Xuân thuộc P.KD 3
– Chị Lê Thị Quỳnh thuộc P.KD6

Bất động sản Bắc Bộ trao chứng chỉ đồng tháng 6 cho CBNV vượt chỉ tiêu 3 tháng liên tiếp

Trao chứng chỉ đồng tháng 7

Sang tháng 7, Bất động sản Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận thêm cá nhân xuất sắc có thành tích vượt chỉ tiêu 3 tháng liên tiếp. Xin chúc mừng:
–  Chị Lê Thị Hằng thuộc P.KD 2.

Bất động sản Bắc Bộ trao chứng chỉ đồng tháng 6 cho CBNV vượt chỉ tiêu 3 tháng liên tiếp

Trao chứng chỉ bạc tháng 7

Chứng chỉ bạc tháng 7 sẽ được trao cho cá nhân xuất sắc có thành tích vượt chỉ tiêu 6 tháng liên tiếp. Xin chúc mừng:

– Anh Đỗ Đình Đông – TN của phòng KD3.

Bất động sản Bắc Bộ trao chứng chỉ đồng tháng 6 cho CBNV vượt chỉ tiêu 6 tháng liên tiếp

* Hạng mục vinh danh cá nhân, tập thể có thành tích tốt nhất tháng 6

– Vinh danh cá nhân có thành tích tốt nhất tháng 6
Xin chúc mừng chiến binh Nguyễn Văn Thông Thuộc nhóm chị Nguyễn Thị Yến – P. KD 2.

Vinh danh cá nhân có thành tích tốt nhất tháng 6

– Vinh danh nhóm kinh doanh có thành tích nổi bật nhất tháng 6
Vinh danh nhóm kinh doanh có thành tích kinh doanh nổi bật nhất tháng 6. Xin chúc mừng nhóm Chị Nguyễn Thị Yến thuộc P. KD 2

Vinh danh nhóm kinh doanh có thành tích nổi bật nhất tháng 6

– Vinh danh phòng có thành tích nổi bật nhất tháng 6
Vinh danh phòng kinh doanh có thành xuất sắc nhất tháng 6. Xin chúc mừng Sàn Kinh Doanh 1.

Vinh danh phòng có thành tích nổi bật nhất tháng 6

* Hạng mục vinh danh cá nhân, tập thể có thành tích tốt nhất tháng 7

Vinh danh cá nhân có thành tích tốt nhất tháng 7
Xin chúc mừng chị Lê Thị Giang – Thuộc nhóm chị Nguyễn Thị Yến – P. KD 2

Vinh danh nhóm kinh doanh có thành tích nổi bật nhất tháng 7
Xin chúc mừng team của anh Nguyễn Văn Thức – Sàn KD 1.

Vinh danh nhóm kinh doanh có thành tích nổi bật nhất tháng 7

Vinh danh phòng có thành tích xuất sắc nhất tháng 7
Xin chúc mừng P. KD 2 trở thành đơn vị có thành tích xuất sắc nhất tháng 7.

Vinh danh phòng có thành tích xuất sắc nhất tháng 7

– Chúc mừng P. KD 3 trở thành đơn vị có hoạt động hiệu quả nhất tháng 7

Vinh danh phòng có thành tích xuất sắc nhất tháng 7

* Hạng mục vinh danh quý II

– Vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc nhất quý II

Top 3 chuyên viên kinh doanh xuất sắc nhất quý II 2022. Xin chúc mừng
+ Chị Lê Thị Quỳnh – Thuộc Phòng KD 6 vượt chỉ tiêu 827%
+ Anh Nguyễn Văn Thông – Thuộc Phòng KD 2 vượt chỉ tiêu 435%
+ Chị Trần Thị Thùy Vân – Thuộc Sàn Kinh Doanh 1 vượt chỉ tiêu 330%

Top 3 chuyên viên kinh doanh xuất sắc nhất quý II 2022

Top 5 chuyên viên kinh doanh vượt chỉ tiêu trên 200%. Xin chúc mừng:
+ Nguyễn Văn Thức – Trưởng nhóm kinh doanh thuộc Sàn Kinh doanh 1
+ AnhCao Văn Hùng – Trưởng nhóm kinh doanh thuộc Sàn Kinh doanh 1
+ Anh Chị Lê Thị Nhung – Thuộc nhóm Sàn Kinh doanh 1
+ Chị Chu Thị Việt Phương – Trưởng nhóm kinh doanh thuộc Sàn Kinh doanh 1
+ Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thuộc Phòng Kinh doanh 3

Top 5 chuyên viên kinh doanh vượt chỉ tiêu trên 200%

Vinh danh nhóm kinh doanh hoạt động tốt nhất quý II
Xin chúc mừng nhóm Nguyễn Văn Thức – Thuộc Sàn Kinh Doanh 1.

Vinh danh nhóm kinh doanh hoạt động tốt nhất quý II

– Vinh danh quý II Đơn vị kinh doanh có thành tích xuất sắc nhất Qúy II /2022
Xin chúc Phòng Kinh doanh cao cấp của Sàn Kinh doanh 1.

Vinh danh quý II Đơn vị kinh doanh có thành tích xuất sắc nhất Qúy II /2022

* Vinh danh 6 tháng đầu năm

– Hạng mục Vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc nhất 6 tháng đầu năm 2022
Xin chúc mừng top 3 chuyên viên kinh doanh có thành tích xuất sắc nhất 6 tháng đầu năm
+ Chị Lê Thị Quỳnh – Thuộc Phòng KD 6 vượt chỉ tiêu 431%

+ Anh Nguyễn Văn Thông – Thuộc Phòng KD 2 vượt chỉ tiêu 231%

+ Anh Cao Văn Hùng – Trưởng nhóm kinh doanh thuộc Sàn Kinh doanh 1

Top 3 chuyên viên kinh doanh có thành tích xuất sắc nhất 6 tháng đầu năm

Top 2 chuyên viên kinh doanh xuất sắc vượt chỉ tiêu trên 200%:
– Nguyễn Văn Thức – Trưởng nhóm kinh doanh thuộc Sàn Kinh doanh 1
– Nguyễn Thị Yến – Trưởng nhóm kinh doanh thuộc Phòng kinh doanh 2

Top 2 chuyên viên kinh doanh xuất sắc vượt chỉ tiêu trên 200%

Vinh danh nhóm kinh doanh hoạt động tốt nhất 6 tháng đầu năm
Xin chúc mừng nhóm Nguyễn Thị Yến – Thuộc Phòng kinh doanh 2.

Vinh danh nhóm kinh doanh hoạt động tốt nhất 6 tháng đầu năm

– Vinh danh Đơn vị kinh doanh hoạt động tốt nhất 6 tháng đầu năm 2022.
Xin chúc mừng Phòng Kinh Doanh 3

Vinh danh Đơn vị kinh doanh xuất sắc 6 tháng đầu năm 2022.

– Vinh danh đơn vị kinh doanh nỗ lực 6 tháng đầu năm 2022. 

Xin chúc mừng phòng phát triển kinh doanh.

Vinh danh đơn vị kinh doanh nỗ lực 6 tháng đầu năm 2022. 

Một lần nữa Bất động sản Bắc Bộ xin chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt nhất trong 6 tháng đầu năm. Chúc các anh chị sẽ ngày càng nhiệt huyết và máu lửa để bùng nổ mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm.