Bất ngờ một dự án bất động sản tại Thanh Hóa vẫn có thanh khoản tốt

Nhiều chính sách đã được ban hành nhằm góp phần khơi thông về pháp lý cho các doanh nghiệp, dự án bất động sản. Thị trường bất động sản dần tan băng, nhiều dự án tái khởi động, thanh khoản bắt đầu ghi nhận sự cải thiện ở các sản phẩm có giá trị thực cùng động lực từ loạt chính sách hợp lý.