Tháng ngâu không còn là "vùng trũng" trên thị trường bất động sản