TS. Nguyễn Trí Hiếu: Năm 2021 - Thời điểm vàng đầu tư BĐS Sầm Sơn - Công ty cổ phần Bất Động Sản Bắc Bộ