Thanh Hóa bàn giao hơn 90% mặt bằng tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm 3 dự án thành phần (qua địa phận TP Thanh Hóa và 8 huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn, Tĩnh Gia), với tổng chiều dài 104,243 km (98,543km đường cao tốc và 5,7km tuyến đường ngang). Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công được 89,05 km/98,55 km tuyến chính cao tốc, đạt 90,4%.

Khu tái định cư tại huyện Đông Sơn được đầu tư xây dựng để phục vụ công tác GPBM tuyến cao tốc Bắc Nam
Khu tái định cư tại huyện Đông Sơn được đầu tư xây dựng để phục vụ công tác GPBM tuyến cao tốc Bắc Nam

Theo báo cáo của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thanh Hóa, Dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh này gồm 3 dự án thành phần, qua địa phận TP Thanh Hóa và 8 huyện, với tổng chiều dài 104,243 km , trong đó 98,543km đường cao tốc và 5,7km tuyến đường ngang  nối Quốc lộ 45 với đường Thọ Xuân – Nghi Sơn

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công được 89,05 km/98,55 km tuyến chính cao tốc, đạt 90,4%. Tổng kinh phí đã giải ngân 2.039,625 tỷ đồng/2.629,564 tỷ đồng, đạt 77,57%. 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Thanh Hóa ảnh hưởng tới 9.491 hộ; trong đó, số hộ bị ảnh hưởng bởi đất nông nghiệp 7.066 hộ, chiếm 74,5%; số hộ bị ảnh hưởng bởi đất ở là 2.425 hộ, chiếm 25,5%.  Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 819ha (đất nông nghiệp là 572,55ha, chiếm 69,9%; đất ở, đất khác là 246,48ha, chiếm 30,1%). Tính đến hết tháng 7 – 2020, diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đối với phần đất ở đã giải phóng 2.174 hộ/2.425 hộ, đạt 89,6%.

Hiện các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh đang phối hợp với các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

                                  Nguồn: baothanhhoa